Vanaf 5 maart wordt er onder de ouders groep 6B en 7Aeen pilot uitgevoerd met het ouderportaal. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders / verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. 

Als ouder komt u bij het ouderportaal door hier te klikken of door te gaan naar: https://ouders.parnassys.net/.

Samenwerkende partijen